Isikuandmete töötlemine

Ülevaade meie privaatsuspoliitikast ja andmete konfidentsiaalsuse tagamisest

Ettevõte Mediterranean Brands P.C., asukohaga Ateenas Kreekas ja registreeritud kontoriga aadressil Mesogeion tn 2-4, 115 27 Ateena, Kreeka, kogub ja kasutab regulaarselt klientide isikuandmeid, kes ostavad meie tooteid e-poest, osalevad üritustel ja kampaaniates või sirvivad meie veebilehti. Isikuandmed on mistahes teave, mida saab inimese identifitseerimiseks kasutada.

Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline ning mõistame oma kohustust isikuandmeid ettevaatlikult töödelda, et hoida need kaitstuna ja vastata õigusnõuetele. Meie prioriteet on säilitada meie valduses olevate isikuandmete konfidentsiaalsus, et tagada kõigi meievaheliste tehingute sujuv töötlemine, pakkuda parimaid teenuseid, infomeerida teid regulaarselt meie toodetest, teenustest ja tegevustest ning võimaldada teil osaleda meie võistlustel ja loosimistes, mis on osa meie kaubandus- ja turundusstrateegiast.

Teie isikuandmed võivad sisaldada järgmist teavet:

Täisnimi
Aadress (kodune ja/või töökoha)
Telefoninumber (lauatelefon ja/või mobiil)
Sünniaeg/-kuupäev
E-posti aadress
Elukutse ja/või muud kogutud andmed, mis võivad teid otseselt või kaudselt tuvastada

Privaatsuspoliitika ja kasutustingimused kirjeldavad, millal, miks ja kuidas me isikuandmeid kogume ja kasutame, valikuid, mida peate tegema, et otsustada, kuidas me teie andmeid kasutame ja töötleme, teie ligipääsu nendele, isikuandmeid ja nende kontrollimist teie poolt, andmete salvestamist ja muid asjakohaseid teemasid.

Privaatsuspoliitika on nüüd kergemini loetav ja selgemini mõistetav ning selgitab üksikasjalikult, kuidas me isikuandmeid kaitseme. See rõhutab asjaolu, et andmeid ei rendita, müüda või edastada kolmandatele osapooltele väljaspool meetmeid, mis on meie kohustuste täitmiseks rangelt vajalikud. See täpsustab ka, kuidas ja miks isikuandmeid võidakse jagada, ning selgitab üksikasjalikult, kuidas te saate oma andmeid hallata.

Kasutustingimused on nüüd kergemini loetavad ja kokkuvõtlikumad ning selgitavad muuhulgas, et kasutajad vastutavad sisu eest, mida nad avaldavad. Ettevõte tagab, et külastajate poolt otse veebilehtedele postitatud sisu (nt retseptid, videod ja/või fotod, millel on ettevõtte tooted, audiovisuaalne materjal jne) ei sisalda solvavaid materjale või ei ole ettevõtte poolt nõutud, ei ole ettevõtte stiiliga sobimatu või äritegevust ohustav. Samuti selgitatakse, et veebilehele postitatud sisu kuulub originaalselt teile, kuid postitamise käigus loovutatakse litsentsiõigus ettevõttele, mis võib sellist sisu avaldada, taaskasutada, jagada ja/või tagasi võtta ning üldiselt kasutada seda oma äranägemise järgi vastavalt ettevõtte vajadustele ja eesmärkidele.

Kui teil on küsimusi meie kasutatavate tavade või allpool kirjeldatud õiguste kohta, saate ühendust võtta ettevõtte andmekaitseametnikuga järgneva e-postiaadressi kaudu: info@medbands.gr

Saabuvaid e-kirju jälgitakse ja hallatakse aktiivselt (inimeste poolt), et tagada kohene teabeedastus.

1. Mis teavet me kogume ja kuidas

Kogume teavet, et pakkuda teile kvaliteetseimat teenust ning kõigi meievaheliste tehingute sujuvat ja segamatut töötlemist.

Enamus teie isikut puudutavad andmeid kogutakse teilt otse, kui:

 • Te loote toodete tellimise/ostmise jaoks konto (nt kontaktandmed tellimuse vastuvõtmise, hinnakujunduse jms jaoks, sh nimi, kodune ja/või töökoha aadress, e-posti aadress, krediitkaardi number, arveldusteave, käibemaksukohustuslase number ja pädev maksuasutus)
 • Kui täidate kontaktivormi või esitate päringu inimsekkumisega abi saamiseks (nt telefoninumber, e-posti aadress jne)
 • Kui täidate kontaktivormi või esitate oma andmed, et saada meie ettevõtte regulaarseid või erakorralisi uuendusi, uudiskirju, pakkumisi ja soodustusi
 • Kui täidatekampaaniate või uuringute osalusvormi, töökohataotluse või osalete muul moel meie ettevõtte poolt pakutud tegevustes, mis võivad nõuda teavet teie kohta
 • Kui avaldate sisu otse ettevõtte veebilehel ja/või sotsiaalvõrgustike lehekülgedel/kontodel (nt toiduretseptid, fotod ja/või video retsepti valmistamisest või nõuanne tervise ja heaolu kohta), mis on seotud meie ettevõtte toodete või sotsiaalvõrgustike lehekülgede/kontodega

Teie kontoga seotud teavet kogutakse meie veebilehtede ja e-poodide kasutamise ja külastamise, meie teenuste, ettevõtte veebilehe kasutussageduse, teie eelistuste ja teatud toodete ostmise, külastuste ja ostude/tellimuste sageduse, aegumiskuupäevade, teabe- ja teenusenõuete, teie tagasiside või kaebuste, aga ka märkuste ja üksikasjade kohta, mis selgitavad, mida te küsisite ja kuidas me vastasime.

Kogume automaatselt lisateavet, sh metaandmed, logifailid, küpsised, seadme ID-d ja asukohateave, kui külastate meie veebilehti ja/või kui sirvite meie ettevõtte e-poode ja/või kui nendega suhtlete seoses teatud toodete ostmise/vaatamise või meie teenuste kasutamisega.

See teave hõlmab teatud andmeid teie tegevuste kohta seoses teenustes sisalduvate võimaluste, sisu ja linkidega (sh kolmandate osapoolte andmed nagu sotsiaalmeedia lisandprogrammid), IP-aadressi, brauseri tüüpi ja seadeid, teenuse kasutamise kuupäeva ja kellaaega, teavet programmi konfiguratsiooni, keele-eelistuste ja küpsiste kohta, teavet seadmete kohta, millega teenuseid kasutatakse, sh seadme tüüp, kasutatud operatsioonisüsteem, seadme sätted, rakenduste ID-d, seadmete unikaalsed ID-d ja tõrketeave. Osa kogutud andmetest võidakse kasutada teie ligikaudse asukoha määramiseks.

Lisaks võime teie kohta teistest allikatest andmeid vastu võtta, kui esitate meile kirjaliku volituse/nõusoleku neile ligipääsemiseks, nt avalikud andmebaasid või kolmandad osapooled, millele olete andnud õiguse teiega seotud andmeid edastada, millisel juhul võime kombineerida neid andmeid teabega, mis meil teie kohta juba olemas on, et uuendada, laiendada ja analüüsida meie faile ning pakkuda tooteid ja teenuseid, mis võivad teid huvitada.

Kui esitate meile teiste isikute isikuandmed või nemad annavad muud teavet teie kohta, kasutame seda teavet ainult sellel eesmärgil, milleks see esitati.

2. Kuidas me teavet kasutame

Usume kindlalt kogutava teabe, aga ka kasutuse ja eesmärkide kitsendamisse, milleks me seda kogume, ainult andmetele:

 • Mille jaoks on meile antud nõusolek
 • Mis on vajalikud meievaheliste tehingute lõpuleviimiseks (nt toodete müük, kohaletoimetamine, maksmine) ja/või tagavad teenused, mida soovite (kinkepakid, teie nimel ja poolt ja/või anonüümselt saatmine kolmandatele osapooltele, kingitused jne)
 • Mis on vajalikud või lubatud, et vastata õigusnõuetele või muudele seaduslikele eesmärkidele

Need kasutusalad hõlmavad:

 • Tellimuste ja toodete müügilepingute täitmine
 • Meie teenuste pakkumine, täiustamine ja uuendamine ning ligipääs ettevõtte veebilehtedele ja e-poodidele
 • Kogume erinevat teavet teatud toodete ostmise, ettevõtte veebilehtede, e-poodide ja sotsiaalvõrgustiku lehekülgede kasutamise ja/või nendega suhtlemise kohta

Sageli on suur osa kogutud andmetest liidetud statistiliste andmetega turueelistuste või viisi kohta, kuidas meie teenuseid kasutatakse, ettevõtte veebilehtede, e-poodide või teatud toodete külastatavuse kohta, ning neid ei seota isikuandmetega, kuid selles ulatuses, et tegu on samade isikuandmetega või neid saab seostada isikuandmetega, töötleme neid andmeid vastavalt.

Kasutame seda teavet:

 • Uute toodete kohta turu-uuringute läbiviimiseks, aga ka meie toodete ja teenuste (sh meie veebilehed ja mobiilirakendused) äritulemuste parandamiseks ja optimeerimiseks
 • Probleemide leidmiseks ja turvariskide, vigade või vajalike täiustuste tuvastamiseks
 • Meie süsteemide infopüügi, ärakasutamise, pettuse ja kuritarvitamise tuvastamiseks
 • Toodete ostmise ning veebilehtede, e-poodide ja sotsiaalvõrgustike lehekülgede/kontode kasutamise koondstatistika kogumiseks
 • Mõistmiseks ja analüüsimiseks, kuidas meie tooteid ja teenuseid avalikkusele reklaamitakse, kujutatakse ja edastatakse ning kuidas teie meie toodete ja teenustega suhestute.

3. Kuidas me teavet usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele jagame ja teatavaks teeme

Meie veebilehtede ja e-poodide veebimajutust pakub Zone Media OÜ (https://zone.ee/). Nad pakuvad meile e-kaubandusplatvorme, mis võimaldavad meil oma tooteid ja teenuseid teile müüa. Teie andmeid säilitatakse nende andmesalvestussüsteemide, andmebaaside ning antud veebilehe üldiste rakenduste kaudu. Andmeid säilitatakse turvalises serveris tulemüüri taga.

Meie sotsiaalmeedia lehekülgi majutatakse Facebookis, Instagramis, Twitteris, LinkedInis ja Pinterestis ning teie andmeid säilitatakse turvaliselt nende andmesalvestussüsteemides ja andmebaasides.

Meie võistlused, loosimised, viitamisprogrammid ja e-posti turunduse teatud tegevused toimuvad Wishpond Technologies Ltd. (https://www.wishpond.com/) vahendusel. Teie andmeid säilitatakse nende andmesalvestussüsteemide, andmebaaside ja Wishpondi üldise rakenduse kaudu. Andmeid säilitatakse turvalises serveris tulemüüri taga.

Meie peamised e-posti turunduse pakkujad on Contact Pigeon (https://www.contactpigeon.com/cp/) ja Mail Chimp (https://mailchimp.com/). Teie andmeid säilitatakse nende andmesalvestussüsteemide, andmebaaside ning Contact Pigeoni ja Mail Chimpi üldiste rakenduste kaudu. Andmeid säilitatakse turvalises serveris tulemüüri taga.

Meie veebipoes tehtud maksetete töötlemisega seonduvalt saadetakse kliendi isiklikke andmeid Maksekeskus AS-ile.

Soovitame tungivalt, et loeksite vastavaid privaatsuspoliitikaid, et mõistaksite, kuidas need teenusepakkujad teie isikuandmeid töötlevad.

Võime teie isikuandmeid lepingute täitmise kontekstis (nt toodete tellimine, nende eest maksmine, valitud aadressile toimetamine) koostööpartnerite, meie ettevõtete või tütarettevõtete ja/või kolmandate osapoolte ja kolmandast osapoolest mainekate teenusepakkujatega jagada, kellega teeme koostööd oma teenuste pakkumiseks, nt:

 • Krediitkaardimaksete töötlus
 • Reklaamide pakkumine
 • Võistluste või uuringute läbiviimine
 • Meie teenuste ja kliendidemograafia analüüsimine
 • Teiega ühenduse võtmine, nt e-posti või uuringute kaudu
 • Kliendisuhete haldus

Avalikustame teie isikuandmed kolmandale osapoolele ainult siis, kui see on vajalik teile nõutavate või vajalike teenuste pakkumiseks. Need kolmandad osapooled (ja kõik alltöövõtjad) alluvad rangetele andmetöötlustingimustele ning neil on keelatud teie isikuandmeid kasutada, avalikustada või säilitada muul eesmärgil kui neile määratud töö täitmiseks (või ilma teie nõusolekuta).

4. Kolmanda osapoole teenused

Meie poolt kasutatud kolmandast osapoolest teenusepakkujad koguvad, kasutavad ja avalikustavad teie andmeid üldiselt ainult selles ulatuses, mis on vajalik meile pakutavate teenuste osutamiseks.

Küll aga on teatud kolmandast osapoolest teenusepakkujatel, nagu makselüüsidel ja teistel maksete töötlejatel, oma privaatsuspoliitikad andmete kohta, mida peame neile teie ostuga seotud tehingute jaoks esitama.

Nende teenusepakkujate puhul soovitame lugeda nende privaatsuspoliitikaid, et mõistaksite, kuidas nad teie isikuandmeid töötlevad.

Pidage meeles, et teatud teenusepakkujad võivad asuda või omada asutusi erinevates kohtualluvustes kui teie või meie. Seega kui otsustate jätkata tehinguga, mis kaasab kolmandast osapoolest teenusepakkujaid, võivad teie andmed kuuluda kohtualluvus(t)e seaduste kohaldamisalasse, milles teenusepakkuja või selle asutused asuvad.

Kui lahkute meie poe veebilehelt või teid suunatakse kolmanda osapoole veebilehele või rakendusse, ei pea te enam meie privaatsuspoliitikast või veebilehe kasutustingimustest juhinduma.

Lingid:
Kui klõpsate meie veebilehtede või poodide linkidel, võivad need teid meie lehtedelt eemale suunata. Me ei vastuta teiste lehtede privaatsustavade eest ja julgustame teid nende privaatsuspoliitikaid lugema.

5. Teiega ühenduse võtmine – selgesõnaline nõusolek meie suhtluseks

Kui nõustute käesoleva privaatsuspoliitikaga, nõustute selgesõnaliselt võimalusega, et võtame teiega ühendust otse või kolmandast osapoolest teenusepakkuja kaudu seoses toodete või teenustega, mida olete registreerinud või meilt ostnud, kui see on vajalik teatud tehingute või teenuste jaoks.

Olete nõus ka võimalusega, et võtame teiega ühendust seoses ettevõtte uudiste, retseptide, blogipostituste, tervisliku toitumise ning heaolunõuannete ja soovitustega, tootepakkumiste ja allahindlustega, turu-uuringute või võistluste ja loosimistega.

Täpsustame, et teie nõusolek isikuandmete kasutamiseks ei ole mingil moel vajalik meie kaupade ja toodete või teenuste ostmiseks. Teie nõusolek on vabatahtlik ning omal soovil ja igal ajal tagasivõetav.

Teie kontaktandmed võivad sisaldada järgmisi andmeid:
E-post
Tekstisõnumid (SMS)
Telefonikõned
Automatiseeritud telefonikõned või tekstisõnumid

6. Nõusoleku tagasivõtmine ja õigus vastuväidetele/kustutamisele/teisaldamisele

Kuidas saate oma nõusoleku tagasi võtta.

Teil on igal ajal ja tingimuste või takistusteta järgmised õigused:

 • Õigus oma nõusolekut muuta või osaliselt tagasi võtta, ehk uuendada oma registreerimiseelistusi teabematerjali ja reklaamide saamiseks, toodete ostmisega seotud ja meie ja/või meie partnerite uuringutes või võistlustel osalemiseks, ning piirata või kujundada seda vastavalt oma soovile (nt ma ei soovi, et mind lisataks postiloendisse)
 • Õigus oma nõusolek kustutada või tagasi võtta, ehk välistada end ja oma isikuandmeid teabematerjali ja reklaamide saamiseks ning toodete ostmisega seotud uuringutes või võistlustel osalemiseks. Sõnaselgelt on täpsustatud, et kustutamine kehtib ja laieneb andmetele või ajale, mis ei ole vajalik meie vahel teie poolt algatatud tehingute lõpuleviimiseks (tellimused, ostud jne) või tehingute täitmiseks, milleks oleme kohustatud.
 • Teisaldatavuse õigus, ehk õigus anda meile lihtne ja otsekohene „käsk“ kõik meie failides olevad isikuandmed teie nimel tegutsedes teisele ettevõttele edastada

Kui esitate nõude teie isikuandmed kustutada ja need andmed on vajalikud toodete või teenuste jaoks, mida olete ostnud, täidame nõude ainult selles ulatuses, mis ei ole enam vajalik ostetavate teenuste või meie ettevõtte õigustatud ärieesmärkide jaoks või meie vastamiseks õiguslikele või lepingulistele andmesäilitusnõuetele.

7. Kuidas oma õigusi kasutada

Kui soovite oma isikuandmeid vaadata, uuendada või kustutada või muuta oma eelistusi, saate meiega ühendust võtta e-posti aadressil: info@medbrands.gr

Kui te ei soovi meie ettevõttelt enam teateid saada, on teine võimalus klõpsata iga e-kirja all asuvat linki „Unsubscribe“ (eemalda mind loendist) ning teie kontaktandmed kustutatakse automaatselt meie loendist.

Kui kogume teilt andmeid ühise pakkumise raames, mida pakume koos kolmanda osapoolega, on andmete kogumise hetkel selge, kes seda teavet kogub ja missugune isikuandmete kaitse eeskiri sellel juhul kehtib.

Ühise pakkumise korral kirjeldame ka võimalusi, mis teil on seoses isikuandmete kasutamise ja/või avalikustamisega, aga ka kuidas neid võimalusi kasutada.

Kui kasutate meie ettevõtte rakendusi ja/või teenuseid, mis võimaldavad kontaktandmete sisestamist (nt tellimuse kinnitamine e-posti teel, saatmise jälgimine jne), kasutame neid kontaktandmeid ja muid isikuandmeid ainult nõutud teenuse pakkumiseks.

Kui usute, et keegi on meile esitanud teie isikuandmed ja soovite, et need meie andmebaasist kustutataks, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@medbrands.gr

8. Isikuandmete edastamine välismaale

Kui kasutate meie teenuseid väljaspool riiki, kus meie serverid asuvad, võib meievahelise suhtluse tulemuseks olla teie isikuandmete edastamine riigipiiridest väljapoole ning sellistel juhtudel toimub teie isikuandmete haldamine vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

9. Vastavus reguleerivatele ja õiguskaitseasutustele

Seaduste täitmiseks ja järgmiseks teeme koostööd valitsuse ja järelevalveasutuste esindajatega, aga ka eraõiguslike organisatsioonidega.

Avalikustame valitsusametnikele ja järelevalveasutuste või eraõiguslike organisatsioonide esindajatele meie äranägemise järgi kogu teiega seotud teabe, mida peame vajalikuks või sobivaks, et vastata nõuetele ja kohtumenetlusele (nt kohtukutsed), et kaitsta meie või kolmanda osapoole vara ja õigusi, et kaitsta avalikkuse või mõne isiku turvalisust või ennetada või takistada mistahes tegevust, mida peame ebaseaduslikuks või ebaeetiliseks.

Võtame kasutusele kõik seadusega lubatud meetmed, et teavitada teid, kui peame kohtumenetluse käigus teie isikuandmed kolmandatele osapooltele esitama. Lisaks avalikustame teie teabe vajalikus ulatuses reeglitele ja määrustele ning meie ettevõtte poliitikatele vastamise eesmärgil.

Küpsised, Facebook Pixel ja Google Analytics – suunatud reklaamid:

Kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et kohandada sisu ja reklaami, et pakkuda sotsiaalmeedia võimalusi ning analüüsida meie veebilehtede ja e-poodide külastatavust. Lisaks jagame teavet meie lehtede kasutamise kohta oma usaldusväärsete sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüütikapartneritega.

Selle tulemusena võime näidata suunatud reklaame või huvidel põhinevaid pakkumisi, võttes aluseks teie tegevuse meie veebilehtedel ja teistel lehtedel, tuginedes toodetele, mida sel hetkel vaatasite.

Need pakkumised ilmuvad toodete ribareklaamidena, mis muutuvad sirvimise ajal.

Teeme koostööd ka kolmandate osapooltega, et hallata meie veebilehtedel kuvatud reklaame. Kolmandatest osapooltest partnerid võivad kasutada tehnoloogiaid nagu küpsised, et koguda teavet teie sirvimistegevuste kohta, et kuvada teie huvidel põhinevaid reklaame, aga ka arvutada reklaamide tõhusus.

10. Kolmandate osapoolte veebilehed

Meie veebilehed ja mobiilirakendused sisaldavad linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Me ei vastuta kolmandate osapoolte lehtede privaatsustavade või sisu eest.

Palun lugege iga külastatava veebilehe privaatsuspoliitikat.

Mediterranean Brands SA vastutab vastuvõetavate isikuandmete töötlemise eest isikuandmete kaitse kontekstis ning seejärel edastab need kolmandatele osapooltele, kes on tema abilised. Mediterranean brands SA järgib asjakohaseid privaatsuspõhimõtteid seoses isikuandmetega ning EL-i ja Kreeka õigusakte.

Kui teil on probleeme seoses teie andmete turvalisuse või kasutamisega, mida me ei ole rahuldavalt teinud, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@medbrands.gr

11. Andmete turvalisus

Kuidas me teie andmeid kaitseme, salvestame ja säilitame.

Oleme teie isikuandmete kaitsmiseks kasutusele võtnud põhjendatud ettevaatusabinõud ja järgime valdkonna parimaid tavasid, kindlustamaks, et andmed ei läheks kaduma, neid ei väärkasutataks, ligi pääsetaks, avalikustataks, muudetaks või hävitataks.

Rakendame üldtunnustatud standardeid kogutavate isikuandmete salvestamisel ja kaitsmisel nii edastamise ajal kui ka pärast allalaadimist ja salvestamist, sealhulgas kasutame krüpteerimist, kus see on sobilik või vajalik.

12. Andmete säilitamine ja uuendamine

Säilitame isikuandmeid ainult ajavahemiku jooksul, mis on vajalik teie poolt nõutavate teenuste pakkumiseks ja edaspidi erinevate õiguslike või äriliste eesmärkide jaoks.

Need võivad hõlmata meie äritegevusele rakenduvate seaduste, lepingute või sarnaste sunnivahendite poolt nõutavaid säilitustähtaegu, et kaitsta ja lahendada nendega seotud probleeme, kaitsta või jõustada meie seaduslikke/lepingulisi õigusi või vajadust adekvaatselt ja täpselt säilitada äritegevuse ja finantsandmeid.

Kui nõustute käesoleva privaatsuspoliitikaga, nõustute, et meie ettevõte hoiab teie andmeid minimaalselt kaks (2) aastat alates nende saamisest.

Niisamuti nõustute, et suhtleme teiega mistahes sobivate võimaluste abil, et uuendada teie andmeid mõistliku ajaperioodi möödudes.

Kui teil on küsimusi isikuandmete turvalisuse või säilitamise kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@medbrands.gr

13. Vanusepiirangud

Meie veebilehte kasutades teatate, et olete oma elukohas vähemalt täisealine või olete oma elukohas täisealine ja olete meile esitanud nõusoleku lubada oma alaealistel ülalpeetavatel meie lehti kasutada.

Kui teate või teil on põhjust uskuda, et keegi, kes on noorem kui 18 eluaastat, on esitanud meile isikuandmeid, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@medbrands.gr

14. Privaatsuspoliitika muudatused

Jätame endale õiguse igal ajal privaatsuspoliitikat muuta, seega vaadake see regulaarselt üle.

Muudatused ja selgitused jõustuvad kohe alates meie veebilehtedele postitamisest.

Kui teeme privaatsuspoliitikasse olulisi muudatusi, teavitame teid siin, et see on uuendatud, et oleksite teadlik, mis andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja mis tingimustel neid kasutame ja/või avalikustame.

Kui meie ettevõte, veebilehed või e-poed ostetakse või liidetakse teise ettevõttega, võidakse teie andmed uutele omanikele edastada, nii et võime jätkuvalt teile tooteid müüa.

15. Andmekaitseseadus

Kui elate Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja usute, et me ei säilita teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) sätetega, saate oma küsimused või kaebused esitada Kreeka Järelevalveasutusele, mis on sõltumatu andmekaitseasutus Kreekas.

Kommentaaride või küsimustega meie privaatsuspoliitika kohta võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole järgmistelt:

Alkisti-Sotiria Koutoumanou
Mediterranean Brands P.C. andmekaitseametnik
Mesogeion tn 2-4
115 27 Ateena
Kreeka
Tel: +30 210 7454366
Faks: +30 210 7454317
E-post: info@medbrands.gr