Müügitingimused

 

Ülevaade

Käesoleva veebilehe omanik on ettevõte nimega mediterranean brands p.C., mis asub ateenas kreekas aadressil mesogeion tn 2-4, sihtnumber 115 27, kreeka. Käibemaksukohuslase number: el 801089260, maksuamet: ib athinon, tel.: 0030 210 7454366 (edaspidi gourmante, gourmante.ee, pood.gourmante.ee, meie, meid, veebipood), mis on ka veebilehe administraatori number. Gourmante pakub seda veebilehte, sealhulgas kogu veebilehelt kasutajale kättesaadavat teavet, vahendeid ja teenuseid tingimusel, et kasutaja nõustub kõigi siin esitatud tingimuste, poliitikate ja teatistega.

Meie veebilehe külastamisel ja/võI sealt ostmisel kasutate meie teenust ja nõustute järgima järgmisi tingimusi (kasutustingimused, tingimused), sealhulgas siin viidatud ja/võI lingi kaudu kättesaadavaid täiendavaid tingimusi ja poliitikaid. Käesolevad kasutustingimused kehtivad kõigile veebilehe kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, kes on sisu sirvijad, müüjad, kliendid, kaubandusettevõtjad ja/võI kaastöötajad.

Lugege kasutustingimusi hoolikalt enne veebilehele minemist võI selle kasutamist. Mistahes lehe osale minemise võI selle kasutamisega nõustute kasutustingimusi järgima. Kui te ei nõustu selle lepingu kõigi tingimustega, ei tohi te veebilehte võI mistahes teenuseid kasutada. Kui käesolevad kasutustingimused on arvestatud pakkumisena, on nõusolek selgesõnaliselt piiratud nende kasutustingimustega.

Kasutustingimused kehtivad ka käesolevasse poodi lisatud mistahes uute võimaluste võI vahendite kohta. Kasutustingimuste kõige uuema versiooni saab igal ajal siin lehel üle vaadata. Jätame endale õiguse uuendada, muuta võI asendada mistahes osa nendest kasutustingimustest, postitades uuendused ja/võI muudatused meie veebilehele. Teie kohustus on seda lehte regulaarselt muudatuste osas kontollida. Veebilehe jätkuv kasutamine pärast mistahes muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

Meie poe veebimajutust pakub strikingly inc. Nad pakuvad meile e-kaubandusplatvormi, mis võimaldab meil oma tooteid ja teenuseid müüa.

1. E-poe tingimused

Käesolevate kasutustingimustega nõustudes teatate, et olete oma elukohas vähemalt täisealine võI olete oma elukohas täisealine ja esitanud meile nõusoleku lubada oma alaealistel ülalpeetavatel seda lehte kasutada.

Meie tooteid ei tohi ebaseaduslikul võI lubamatul eesmärgil kasutada ega teenuse kasutamisel teie kohtualluvuses mistahes seadusi rikkuda (sealhulgas, kuid mitte ainult autoriõigusi).

Mistahes usside, viiruste võI destruktiivset laadi koodide edastamine on keelatud. Mistahes tingimuste rikkumine viib teenuste viivitamatu katkestamiseni.

2. Üldised tingimused

Jätame endale õiguse igal ajal keelduda teenuse osutamisest ükskõik kellele ja mistahes põhjusel. Peate mõistma, et teie sisu (välja arvatud krediitkaardi andmed) võidakse krüptimata edastada ja kaasata (a) ülekannetesse erinevate võrkude vahel ja (b) muudatustesse sobimaks võrkude võI seadmetega ühendamise tehniliste nõuetega. Krediitkaardi andmed on võrkudevahelise edastamise ajal alati krüptitud.

Nõustute, et ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata te ei reprodutseeri, paljunda, kopeeri, müü, müü edasi võI kasuta ära teenuse mistahes osa, teenuse kasutust, ligipääsu teenusele võI mistahes kontakti veebilehel, läbi mille teenust pakutakse.

Lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse pärast ning need ei piira võI mõjuta käesolevaid tingimusi muul moel.

3. Teabe täpsus, täielikkus ja ajakohasus

Me ei vastuta selle eest, kui lehel kättesaadav teave ei ole täpne, täielik võI kehtiv. Lehel olev materjal on esitatud üldise teabena ning otsustamisel ei tohiks sellele tugineda võI seda kasutada kui ainsat allikat ilma peamistest, täpsematest, täielikumatest võI ajakohasematest teabeallikatest järele vaatamata. Sellel lehel olevale materjalile toetumine on teie omal vastutusel.

Leht võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei ole paratamatult kaasaegne ja on esitatud ainult teatmeallikana. Jätame endale õiguse lehe sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust lehel olevat mistahes teavet uuendada. Nõustute sellega, et teie kohustus on meie lehel muudatusi jälgida.

5. Teenuse ja hindade muudatused

Meie toodete hindu muudetakse ette teatamata. Jätame endale õiguse teenust (võI selle mistahes osa võI sisu) ette teatamata igal ajal muuta võI lõpetada. Me ei ole teie võI ühegi kolmanda osapoole ees vastutavad teenuse mistahes muutmise, hinnamuutuse, peatamise võI lõpetamise eest.

Lisaks korraldab Gourmante turunduskampaaniaid, mille käigus on võimalik kasutada sooduskoode ja osta tooteid soodsama hinnaga. Kampaaniate tingimused kajastatakse sotsiaalmeedias, e-kirjades ja muudes kanalites, mida Gourmante toodete turundamisel kasutab.

Sooduskoodi on võimalik kõikidel klientidel kasutada sisestades koodi ostukorvi või kassa lehel selleks ettenähtud väljale ning vajutades nuppu “kasuta sooduskoodi”.

Sooduskoode on võimalik luua ja tühistada ainult Gourmante veebipoe omanikel.

6. Tooted või teenused (vajaduse korral)

Teatud tooted võI teenused võivad olla kättesaadavad ainult veebilehe kaudu. Nendel toodetel võI teenusel võib olla piiratud kogus ning nende tagastamine võI vahetamine toimub vastavalt meie tagastuspoliitikale.

Oleme teinud kõik endast oleneva, et näidata e-poes leiduvate toodete värve ja pilte nii täpselt kui võimalik. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitor näitab värve täpselt.

Jätame endale õiguse, kuid mitte kohustuse piirata meie toodete müüki võI teenuseid mistahes isikule, geograafilisele piirkonnale võI kohtualluvusele. Võime seda õigust kasutada juhtumipõhiselt. Jätame endale õiguse piirata mistahes pakutavate toodete võI teenuste koguseid. Võime vastavalt enda äranägemisele kõigi toodete kirjeldusi võI hindu igal ajal ette teatamata muuta. Jätame endale õiguse igal ajal mistahes toote tootmise ja müügi lõpetada. Kõik sellel lehel tehtud pakkumised mistahes tootele võI teenusele on kehtetud seal, kus need on keelatud.

Me ei garanteeri, et mistahes teie poolt ostetud võI saadud toodete, teenuste, teabe võI muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele võI teenuse mistahes vead parandatakse.

7. Konto ja arveldamise teabe täpsus

Jätame endale õiguse keelduda teie poolt esitatud mistahes tellimusest. Võime vastavalt enda äranägemisele piirata võI tühistada ostetud kogused isiku, leibkonna võI tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata sama kliendikonto ja krediitkaardi poolt võI alt esitatud tellimusi ja/võI tellimusi, kus on kasutatud sama arve- ja/võI saatmisaadressi. Juhul kui muudame võI tühistame tellimuse, võime teid teavitada, võttes ühendust e-posti, arveaadressi ja/võI telefoninumbri teel, mis anti tellimuse esitamise ajal. Jätame endale õiguse vastavalt enda äranägemisele piirata võI keelata tellimusi, mis võivad olla esitatud vahendajate, edasimüüjate võI turustajate poolt.

Nõustute kõigi meie poest sooritatud ostude puhul esitama kehtivad, täielikud ja täpsed ostu- ja kontoandmed. Nõustute viivitamatult uuendama oma konto- ja muid andmeid, sealhulgas e-posti aadressi, krediitkaardi numbreid ja aegumiskuupäevi, et saaksime teie tehingud lõpetada ja teiega vastavalt vajadusele ühendust võtta.

Lisateabe jaoks vaadake meie tagastuspoliitikat.

8. Valikulised vahendid

Võime anda teile ligipääsu muudele vahenditele, mille kaudu me ei jälgi ega oma kontrolli võI sisendit. Tunnistate ja nõustute, et anname ligipääsu sellistele vahenditele kättesaadaval kujul ilma mistahes garantii, esitatud faktide võI tingimusteta ja ilma igasuguse kinnituseta. Me ei vastuta valikuliste vahendite võI nende kasutamise probleemide eest.

Selle lehe kaudu pakutavate valikuliste vahendite kasutamine on täielikult teie enda vastutusel ja äranägemise järgi ning veenduge, et olete kursis tingimustega, vastavalt millele asjakohaste kolmandast osapoolest teenusepakkujate vahendeid pakutakse.

Tulevikus võime veebilehe vahendusel pakkuda uusi teenuseid ja/võI võimalusi (sealhulgas avaldada uusi vahendeid ja allikaid). Käesolevad kasutustingimused kehtivad ka nende uute võimaluste ja/võI teenuste kohta.

9. Kolmanda osapoole lingid

Meie teenuse kaudu kättesaadav teatud sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada kolmandate osapoolte materjale.
Lehel olevad kolmandate osapoolte lingid võivad suunata kolmandate osapoolte veebilehtedele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta sisu võI täpsuse kontrollimise võI hindamise eest ning me ei garanteeri ega oma vastutust võI kohustust kolmandate osapoolte mistahes materjalide, veebilehtede, toodete võI teenuste eest.

Me ei vastuta kaupade, teenuste, allikate, sisu võI muude kolmandate osapoolte veebilehtedega seotud tehingute ostu võI kasutamisega seotud kahjustuste eest. Enne mistahes tehingu alustamist vaadake kolmandate osapoolte poliitikad ja tavad hoolikalt läbi ja veenduge, et mõistate neid. Kolmandate osapoolte toodetega seotud kaebused võI küsimused tuleb esitada kolmandatele osapooltele.

10. Kasutajate kommentaarid, tagasiside ja muud ettepanekud

Kui saadate meie nõudmisel teatud ettepanekuid (nt võistlustel osalemine) võI saadate ilma meie nõudmiseta ideid, soovitusi, ettepanekuid, plaane võI muid materjale kas veebi, e-posti, posti teel võI muul moel (ühiselt, kommentaarid), nõustute, et võime meile esitatud kommentaare igal ajal ilma piiranguteta muuta, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul moel mistahes teabevahendis kasutada. Meil ei ole kohustust (1) kommentaare saladuses hoida, (2) maksta kommentaaride eest kompensatsiooni võI (3) kommentaaridele vastata.

Me võime, kuid ei kohustu jälgima, muutma võI eemaldama sisu, mis vastavalt meie äranägemisele on ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, pornograafiline, ebasünnis võI muul moel häiriv võI rikub mistahes osapoole intellektuaalomandit võI käesolevaid kasutustingimusi.

Nõustute, et teie kommentaarid ei riku kolmandate osapoolte mistahes õigusi, sealhulgas autori-, kaubamärgi-, eraelu puutumatuse võI muid isiklikke võI varalisi õigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat võI muul moel ebaseaduslikku, solvavat võI ebasündsat materjali, võI ei sisalda arvutiviiruseid võI muud pahavara, mis võib ükskõik mis moel mõjutada teenuse võI seotud veebilehtede toimimist. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, teeselda, et olete keegi teine, võI muul moel meid võI kolmandaid osapooli kommentaaride päritolu osas eksiteele juhtida. Olete ainuisikuliselt vastutav oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei vastuta teie võI kolmandate osapoolte postitatud kommentaaride eest.

11. Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel saab tasuda pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop) või sooritada krediitkaardimakse (Visa ja Mastercard).  

Hinnad Veebipoes on kuvatud eurodes ning kõiki makseid töötleb Maksekeskus AS.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

12. Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse Eesti Vabariigi piires. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.

Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

Kauba kohaletoimetamine toimub DPD pakiautomaatidesse ja saatmise teenust osutab Lakilog OÜ.

13. Taganemise õigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus (vabasvormis) ning saata see e-posti aadressile (gourmante@gourmante.ee) hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

14. Isikuandmed

E-poe kaudu isikuandmete esitamine on reguleeritud meie privaatsuspoliitikaga. Tingimustega tutvumiseks vaadake meie privaatsuspoliitikat.

15. Vead, ebatäpsused ja väljajätmised

Aeg-ajalt võib meie lehel võI teenuses esineda teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi võI väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hindade, reklaamikampaaniate, pakkumiste, saatmistasude, saatmisaegade ja kättesaadavusega. Me jätame endale õiguse igal ajal eelneva teatamiseta vead, ebatäpsused võI väljajätmised parandada ja teavet muuta võI uuendada võI tellimused tühistada (sealhulgas ka peale tellimuse esitamist), kui teenuses võI seotud veebilehel olev teave on ebatäpne.

Me ei kohustu teenuses võI seotud veebilehtedel olevat teavet, sealhulgas hinnateavet ilma piiranguteta uuendama, parandama võI selgitama, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutav. Teenuses võI seotud veebilehtedel oleva teabe uuendamiseks ei ole kindlat kuupäeva, mis näitab, et kogu teenuses võI seotud veebilehtedel olev teave on muudetud võI uuendatud.

16. Keelatud kasutusalad

Lisaks teistele kasutustingimustes esitatud keeldudele on keelatud lehte võI selle sisu kasutada: (a) ebaseaduslikul eesmärgil; (b) paluda teistel ebaseaduslikke tegusid teha võI nendes osaleda; (c) rikkuda mistahes rahvusvahelisi, riiklikke võI maakondlikke määrusi, eeskirju, seadusi võI kohaliku tasandi määrusi; (d) rikkuda meie võI teiste intellektuaalomandiõigusi; (e) taga kiusata, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, halvustada, heidutada võI diskrimineerida soo, seksuaalse orientatsiooni, usu, rahvuskuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu võI puude tõttu; (f) esitada valesid võI eksitavaid andmeid; (g) üles laadida võI edastada viiruseid võI muud tüüpi pahatahtlikke koode, mida võidakse kasutada mistahes viisil, mis mõjutab teenuse võI seotud veebilehtede, teiste veebilehtede võI interneti funktsionaalsust võI toimimist; (h) koguda võI jälitada teiste isikuandmed; (I) saata rämpsposti võI tegeleda andmepüügiga, (j) ebasündsal võI amoraalsel eesmärgil võI (k) segada võI hoida kõrvale teenuse, seotud veebilehtede, muude veebilehtede võI interneti turvaelementidest. Keelatud kasutusalade rikkumise korral jätame endale õiguse katkestada teenuse võI muude seotud veebilehtede kasutamine.

17. Garantii puudumine; vastutuse piiramine

Me ei garanteeri, et teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline võI vigadeta.

Me ei garanteeri, et teenuse kasutamise põhjal saadud tulemused on täpsed võI usaldusväärsed. Nõustute, et aegajalt võime teenuse teile ette teatamata määramata ajaks eemaldada võI igal ajal tühistada.

Nõustute, et teenuse kasutamine võI võimetus seda kasutada on teie ainuvastutusel. Teenus ning kõik tooted ja teenused, mis on teieni toimetatud teenuse vahendusel, on (välja arvatud juhul, kui oleme seda selgesõnaliselt väitnud) antud teile kasutamiseks ilma igasuguse garantii võI otseste võI kaudsete tingimusteta, sealhulgas kõik kaudsed garantiid, turustustingimused, turustuskvaliteet, sobivus konkreetseks eesmärgiks, vastupidavus, nimetus ja rikkumatus.

Mitte mingil juhul ei ole gourmante, meie juhatajad, ametnikud, töötajad, partnerid, esindajad, töövõtjad, internid, varustajad, teenusepakkujad või litsentsiandjad vastutavad mistahes vigastuste, kahjude, nõuete või ükskõik milliste otseste, kaudsete, juhuslike, karistatavate, eriliste või kaudsete kahjude eest, sealhulgas ilma piiranguteta saamata jäänud kasumi, tulu, säästude, andmekaotuse, asenduskulude või muude sarnaste kahjude eest, põhinedes lepingul, süüteol (sealhulgas hooletus), kõrgemal vastutusel, või vastasel juhul tulenevalt teiepoolsest mistahes teenuse või teenuse abil soetatud toodete kasutamisest, või muude nõuete eest, mis on mistahes viisil seotud teenuse võI mistahes toote teiepoolse kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte piiratud mistahes sisus olevatele vigadele võI väljajätmistele, või mistahes kahju eest, mis on teenuse või postitatud, edastatud või muul viisil teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamise tulemus, isegi kui on informeeritud selle võimalikkusest.

Kuna mõned osariigid võI kohtualluvused ei luba vastutuse välistamist võI piiramist kaudsete võI ettenägematute kahjude puhul, on meie vastutus sellistes osariikides võI kohtualluvustes piiratud maksimaalses seadusega lubatud ulatuses.

18. Vastutusest vabastamine

Nõustute gourmante ja meie emaettevõtte, tütarettevõtted, partnerid, ametnikud, juhatajad, esindajad, töövõtjad, litsentsiandjad, teenusepakkujad, alltöövõtjad, varustajad, internid ja töötajad vastutusest vabastama ja kaitsma mistahes väidete võI nõuete eest, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis on mistahes kolmanda osapoole esitatud teiepoolse kasutustingimuste võI seal viitematerjalidena sisalduvate dokumentide rikkumise tõttu, võI teie mistahes seaduse võI kolmanda osapoole õiguste rikkumise tõttu.

19. Lepingu osadeks jagamine

Juhul kui on kindlaks tehtud, et käesoleva lepingu mistahes säte on ebaseaduslik, kehtetu või jõustamatu, jääb selline säte sellest hoolimata jõusse täies ulatuses, mis on kohaldatava seadusega lubatud, ja jõustamatu osa loetakse kasutustingimustest eraldatuks. Selline otsus ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

20. Lepingu lõpetamine

Enne lepingu lõppkuupäeva tekkinud osapoolte kohustused ja vastutus jäävad kõikidel eesmärkidel jõusse ka pärast käesoleva lepingu lõppemist.

Käesolevad kasutustingimused jäävad jõusse, kuni üks osapooltest lepingu lõpetab. Võite kasutustingimuste lepingu igal ajal lõpetada, teavitades meid, et te soovi enam meie teenuseid kasutada, võI kui lõpetate meie lehe kasutamise.

Kui te ei ole meie hinnangul käesolevate kasutustingimuste mistahes tingimusi või sätteid järginud, või arvame, et te ei ole seda teinud, võime samuti lepingu igal ajal ette teatamata lõpetada ning jääte vastutavaks kõigi summade eest kuni lepingu lõppkuupäevani (kaasa arvatud); ja/või võime keelata ligipääsu meie teenustele (või osale nendest).

21. Kogu leping

Meie ebaõnnestumine kasutustingimuste mistahes õigusi võI sätteid teostada võI jõustada ei tähenda nendest õigustest võI sätetest loobumist.

Kasutustingimused ja meie poolt sellele lehele postitatud võI teenusega seotud poliitikad võI kasutuseeskirjad moodustavad kogu lepingu ning mõistmise meie ja teie vahel ning see juhib teenuse kasutamist, asendades kõik eelnevad võI samaaegsed nii suulised kui ka kirjalikud lepingud, suhtluse ja ettepanekud meie ja teie vahel (sealhulgas, kuid mitte piiratud kasutustingimuste eelmiste versioonidega).

Kasutuseeskirjade tõlgendamise mitmetähenduslikkust ei tõlgendata koostaja kahjuks.

22. Kohalduvad seadused

Kasutustingimuste puhul ja tõlgendamisel juhindutakse kreeka ja euroopa liidu seadustest. Nõustute, nagu ka meie, tunnustama kreeka linna ateena kohtute ainupädevust.

23. Kasutustingimuste muudatused

Kasutustingimuste kõige uuema versiooni saab igal ajal siin lehel üle vaadata.

Jätame endale õiguse vastavalt enda äranägemisele uuendada, muuta võI asendada mistahes osa nendest kasutustingimustest, postitades uuendused ja muudatused meie veebilehele. Teie kohustus on meie veebilehte regulaarselt muudatuste osas kontollida. Meie veebilehe võI teenuse jätkuv kasutamine pärast kasutustingimuste mistahes muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

24. Kontaktandmed

Küsimused kasutustingimuste kohta tuleb saata e-posti aadressil dimitris@medbrands.gr või helistada telefonil +372 5854 1008

Ettevõtte andmed:

Gourmante Baltics OÜ
Ahtri tn 12, c/o e-Residency Hub
10151 Tallinn, Estonia
Registrikood: 14610707

25. Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile gourmante@gourmante.ee.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.